Jaka temperatura powinna być w biurze – BHP?

O ile w przypadku temperatur w Polsce wysokich brak wyraźnych przepisów dotyczących granicznej wartości temperatury, jak może być w miejscu pracy, to jeżeli chodzi o niskie temperatury — polski Kodeks Pracy jest to wyraźnie określone. Pomimo coraz wyższych temperatur na zewnątrz latem, wskazany jest jedynie górny pułap °C, w przypadku osób młodocianych oraz kobiet w ciąży. Jaka temperatura powinna być w miejscu pracy wówczas, kiedy pracują tam osoby młodociane bądź ciężarne? Osoby takie mogą pracować w temperaturze wynoszącej do maksymalnie 30°C. Te i inne detale poznasz na pewno na naszych kursach BHP.

Dolne granice temperatury w pracy – według rodzaju pracy

Zupełnie inaczej kwestia ta kształtuje się w przypadku dolnych granic zakresu temperatur w miejscu pracy. W takim wypadku ani wiek, ani stan zdrowia pracowników nie ma już takiego znaczenia. Istotny jest natomiast rodzaj wykonywanej pracy. Jaka temperatura powinna być w pracy w przypadku prac biurowych oraz lekkich prac fizycznych? Pracownik zaprzestaje wówczas wykonywania swoich obowiązków, kiedy temperatura spada poniżej 18°C. Jeżeli pracownicy wykonują pracę fizyczną, związaną z intensywnym poruszaniem się, to mogą ją wykonywać do czasu, aż słupek rtęci spadnie poniżej 14°C. Uczęszczając regularnie na nasze szkolenia BHP w Warszawie, na pewno będziesz na bieżąco z ewentualnymi zmianami w tych oraz innych przepisach związanych z BHP.

Skontaktuj się z nami