Badania środowiska pracy - Warszawa

Firma BHP Warszawa » Usługi BHP Warszawa » Badania czynników środowiska pracy

Pomiary środowiska pracy Warszawa – BHP Partner przeprowadzi je szybko i profesjonalnie

Zbyt duży hałas, nieodpowiednie oświetlenie stanowiska pracownika czy nadmierne natężenie pól elektromagnetycznych (PEM), to jedne z wielu zjawisk, rozpoznanie których i następnie wyeliminowanie ułatwiają przeprowadzane przez nas pomiary środowiska pracy. Posiadając niezbędne uprawnienia i sprzęt potrzebny do wykonywania tego rodzaju czynności, już od dłuższego czasu funkcjonujemy jako BHP Partner – warszawski oddział sprzedaży Akredytowanego Laboratorium Badań Środowiska pracy Interlis Sp. z. o.o. Z naszych usług korzystają firmy reprezentujące różne branże w celu spełnienia obowiązku przeprowadzenia pomiarów środowiska pracy, co jest niezbędne w ciągu 30 dni od rozpoczęcia ich działalności. Jeżeli więc również Państwo od niedawna prowadzą własną działalność, zachęcamy do skontaktowania się z nami w celu uzyskania rzetelnych wyników pomiarów.

W jakim celu należy zlecić wykonanie pomiarów środowiska pracy?

Pomiary środowiska pracy w Warszawie i jej okolicach, które wykonujemy na życzenie Klientów, skutkują uzyskaniem przez nich nie tylko zgodnych ze stanem faktycznych wyników badań, ale też dokumentacji będącej ich potwierdzeniem. Dzięki temu mogą zapoznać z rezultatami pomiarów każdego ze swoich pracowników oraz organy kontrolne, a także przekazać je do odpowiedniego państwowego inspektora sanitarnego. Termin przeprowadzenia pomiarów środowiska pracy zawsze staramy się dopasować możliwie jak najbardziej względem potrzeb Klientów oraz w taki sposób, by przebiegały prędko, a zarazem, by charakteryzowała je najwyższa jakość.

Badania środowiskowe na stanowiskach pracy – Warszawa

Pracodawca ma obowiązek wykonania badań oraz pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w danym środowisku pracy – jest to regulowane ustawowo (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166). Oznacza to, że właściciel danego zakładu pracy, który znajduje się np. w mieście Warszawa, w ciągu 30 dni od dnia uruchomienia działalności, ma obowiązek zlecenia badania środowiska pracy, a także wykonania pomiarów wydatku energetycznego. Co istotne, czynności te są wymagane w przypadku przedsiębiorstw, w których pracownicy mogą być narażeni bądź są aktualnie narażeni na kontakt ze szkodliwymi czynnikami natury biologicznej, fizycznej bądź chemicznej. 

Po wykonaniu ww. badań środowiskowych ich wyniki zgodnie z obowiązującym prawem muszą być dostępne dla wszystkich pracowników danego zakładu oraz państwowych organów kontrolnych. Należy też zapoznać osoby zatrudnione w danym zakładzie z wynikami przeprowadzonych badań. Wymagane jest także przechowywanie rejestrów oraz kart z przeprowadzonych badań środowiskowych przez 40 lat. Gdy jednak zakład zostanie zlikwidowany przed upływem tego czasu, koniecznym jest przekazanie dokumentacji do właściwego, państwowego inspektora sanitarnego. Trzeba też pamiętać, że opisywane badania czynników szkodliwych w miejscu pracy nie mogą być wykonywane przez inne jednostki niż tylko akredytowane laboratoria. Wszystkie koszty wykonanych badań środowiskowych pokrywa zakład pracy. 

Jesteśmy Warszawskim Odziałem sprzedaży Akredytowanego Laboratorium Badań Środowiska Pracy Interlis Sp. z o.o.,  posiadającym Certyfikat Akredytacji nr AB 896 wg PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA).

Wykonujemy badania i pomiary środowiska pracy oraz przygotowujemy pełną dokumentację w zakresie:

 • natężenia hałasu w środowisku pracy
 • natężenia hałasu w środowisku ogólnym
 • natężenia i równomierności oświetlenia na stanowiskach pracy, w pomieszczeniach
 • stężenia pyłów – frakcji wdychalnej i respirabilnej
 • stężeń substancji chemicznych, metali, gazów (pomiary czynników chemicznych na stanowisku pracy Warszawa)
 • mikroklimatu umiarkowanego, zimnego, gorącego
 • natężenia drgań mechanicznych (miejscowych) działających na organizm człowieka przez kończyny górne
 • natężenia drgań mechanicznych o ogólnym działaniu na organizm człowieka
 • skuteczności wentylacji: grawitacyjnej, mechanicznej (nawiewnej, wywiewnej)
 • wydatku energetycznego metodą tabelaryczną i wentylacji płuc (pomiary wydatku energetycznego Warszawa)
 • natężenia pól elektromagnetycznych (PEM)

Nasza firma oferuje swoje usługi w Warszawie i okolicach, zapraszamy do kontaktu! Potrzebujesz więcej informacji i kompleksowej pomocy? Obsługa BHP dla firm w Warszawie i nie tylko  będzie dla Ciebie idealna!

Pomiary hałasu w Warszawie

Jednym z podstawowych badań środowiska pracy wykonywanych przez nas jest pomiar hałasu na stanowisku pracy.  Normy hałasu są ściśle określone, a jego nadmierne natężenie jest szkodliwe. Pomiary hałasu w Warszawie wykonywane są przy wykorzystaniu najlepszego sprzętu pomiarowego. Dzięki takiemu badaniu można określić, czy emitowany dźwięk jest zgodny z normami. Jeśli wynik wskaże, że hałas jest nadmierny, możliwe jest zidentyfikowanie jego źródeł. Aby uzyskać zgodność z obowiązującymi normami, można zastosować rozwiązania techniczne lub organizacyjne. W zakresie współpracy przeprowadzamy dobór środków ochrony indywidualnej.

Pomiar hałasu na stanowisku pracy Warszawa

Należy pamiętać, że pomiary hałasu w Warszawie trzeba przeprowadzać regularnie – zgodnie z obowiązującymi przepisami. Celem przeprowadzanych badań jest zapewnienie pracownikom optymalnych warunków do wykonywania powierzonych zadań.

Pomiary hałasu w Warszawie są akredytowane i wykonywane wg PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA)

Pomiary oświetlenia w Warszawie

Kolejnym ważniejszym parametrem bezpiecznych warunków pracy, jest prawidłowe oświetlenie stanowiska pracy. Potwierdzeniem tego są pomiary oświetlenia. Wykonywane są one przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i posiadające właściwy do tego sprzęt. Pomiary oświetlenia w Warszawie pozwolą sprawdzić, czy natężenie światła jest odpowiednie do danego pomieszczenia, a także czy rozprowadzane jest równomiernie. Badanie pozwala zestawić uzyskane wartości z tymi, które są zgodne z obowiązującymi normami. Pomiary oświetlenia w Warszawie są niezbędne we wszystkich zakładach pracy, by zmniejszyć ryzyko wypadku i uciążliwości pracy w tym pogorszenia lub zmęczeniem wzroku.

Badania środowiskowe Warszawa – BHP Partner

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami