Szkolenia w zakresie pomocy przedmedycznej

Szkolenia w zakresie pomocy przedmedycznej

Oferujemy szkolenia w zakresie pomocy przedmedycznej:

 • szkolenie pomocy przedmedycznej dla osób oddelegowanych przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy,
 • pierwsza pomoc i ewakuacja w sytuacji zagrożeń,
 • pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia.

Szkolenie z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej skierowane jest do osób, które zawodowo nie są związane z medycyną. Uczestnicy nabywają wiedzę w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Szkolenie kierowane do wszystkich zainteresowanych, szczególnie pracowników zobowiązanych do odbywania szkoleń w przedsiębiorstwach. Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej – kursy są prowadzone przez instruktorów pierwszej pomocy  zgodnie z systemem EFR (Emergency First Responce);

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pomocy poszkodowanym. Szkolenie zawiera rozbudowaną część praktyczną polegającą na wykonywaniu ćwiczeń i zadań opartych na scenariuszach odpowiadającym różnym stanom zagrożenia życia.  Rozwijamy wiedzę i umiejętności uczestników w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO), użycia AED, opatrywania zranień, tamowania krwotoków i inne.

Tematyka/zakres szkolenia:

 1. Wstęp do szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej
 2. Zasady udzielania pierwszej pomocy
 3. Reanimacja krążeniowo – oddechowa dorosłego
 4. Reanimacja krążeniowo – oddechowa dziecka
 5. Postępowanie z poszkodowanym w wypadku samochodowym
 6. Urazy kręgosłupa
 7. Krwotoki
 8. Złamania
 9. Ciało obce w ranie
 10. Zadławienia u dzieci i dorosłych
 11. Uszkodzenie klatki piersiowej i brzucha
 12. Zatrucia tlenkiem węgla (czad)
 13. Uszkodzenie czaszkowo – mózgowe
 14. Ułożenie poszkodowanego – pozycja boczna bezpieczna
 15. Utrata przytomności, omdlenia
 16. Udar cieplny
 17. Oparzenia termiczne
 18. Oparzenia chemiczne
 19. Środki odurzające
 20. Psychologiczne aspekty udzielania pierwszej pomocy
 21. Apteczka pierwszej pomocy

Skontaktuj się z nami