Szkolenia BHP Pruszków

Firma BHP Warszawa » Szkolenia BHP Pruszków

Kompleksowe szkolenia BHP w Pruszkowie – zapewnij swojemu zespołowi bezpieczne warunki pracy

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy powinny być wdrażane w każdym przedsiębiorstwie – ich znajomość pozwala podjąć odpowiednie działania w razie wystąpienia wypadku czy innego zdarzenia losowego. Dlatego właśnie tak ważne jest przeszkolenie zespołu w tym zakresie. Nasza firma oferuje kompleksowe usługi, w tym szkolenia BHP w Pruszkowie. Szkoląc zespół i kadrę kierowniczą, można zapewnić wszystkim w pełni bezpieczne warunki pracy.

Szkolenia BHP w Pruszkowie – teoria i praktyka

Prowadzone przez nas kursy opierają się na przekazaniu założeń teoretycznych, przepisów między innymi z prawa pracy, a także na ćwiczeniach praktycznych. Zalicza się do nich przede wszystkim udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Pozostałe kwestie, które poruszane podczas szkolenia BHP w Pruszkowie, dotyczą chociażby:

  • zagrożeń zawodowych i środowiskowych,
  • problemów związanych z organizacją stanowisk pracy dla pracowników, którzy narażeni są na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych,
  • postępowania w razie sytuacji zagrożeń.

Ważne jest, że nasze szkolenia BHP prowadzone w Pruszkowie dostosowywane są za każdym razem do danej grupy pracowniczej. Inne kwestie będą ujęte w szkoleniu dla pracowników administracyjno-biurowych, inne z kolei dla inżynieryjno-technicznych. Kursanci w przystępny sposób poznają tylko te aspekty, które odnoszą się do ich specyfiki pracy – zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi. Uczą się także, jak kształtować warunki pracy, aby były w pełni zgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Skontaktuj się z nami

Inne obsługiwane obszary

Skontaktuj się z nami