Szkolenia BHP

Szkolenia z zakresu BHP

BHP Partner – prowadzimy szkolenia BHP dla wszystkich grup zawodowych (wstępne i okresowe) stacjonarne i online w języku polskim i angielskim:

 • okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami,
 • okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych i innych,
 • okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych,
 • okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
 • okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby.

Szkolenia metodyczne

Oferujemy szkolenia metodyczne:

 • kurs metodyczny dla wykładowców i organizatorów szkoleń,
 • kurs pedagogiczny dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia,
 • nauczyciel-instruktor/wykładowca na kursach.

Szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Oferujemy szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej:

 • szkolenie dla osób wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
 • trening ratownictwa pożarowego.

Szkolenia w zakresie pomocy przedmedycznej

Oferujemy szkolenia w zakresie pomocy przedmedycznej:

 • szkolenie pomocy przedmedycznej dla osób oddelegowanych przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy,
 • pierwsza pomoc i ewakuacja w sytuacji zagrożeń,
 • pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia.

Skontaktuj się z nami