Ochrona przeciwpożarowa (ppoż.)

Firma BHP Warszawa » Usługi BHP Warszawa » Ochrona przeciwpożarowa (ppoż.)

Ochrona przeciwpożarowa (ppoż.)

Zakres naszych działań w ramach ochrony ppoż.:

  • analiza bezpieczeństwa pożarowego,
  • doradztwo w zakresie stosowania przepisów ppoż.
  • bieżąca kontrola warunków ochrony ppoż.
  • sporządzanie dokumentacji z zakresu ochrony ppoż.
  • szkolenie w zakresie ochrony ppoż. wraz z nauką posługiwania się sprzętem gaśniczym,
  • opracowywanie instrukcji ppoż. i alarmowania w razie pożaru,
  • przeprowadzanie i koordynacja próbnych alarmów pożarowych,
  • sporządzanie i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
  • reprezentowanie przed organami PSP.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami