Pomiary pyłów drewna i krystalicznej krzemionki

Drogi pracodawco przypominamy, że w zależności od wyników wcześniejszych pomiarów, spoczywa na Tobie obowiązek wykonywania  pomiarów pyłów drewna (frakcja wdychalna) i krystalicznej krzemionki (frakcja respirabilna) nie rzadziej niż co  3 lub co 6 miesięcy. Źródło:  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z 24 stycznia 2020 r. (zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych […]