Jaka temperatura powinna być w biurze – BHP?

Jaka temperatura powinna być w biurze – BHP

O ile w przypadku temperatur w Polsce wysokich brak wyraźnych przepisów dotyczących granicznej wartości temperatury, jak może być w miejscu pracy, to jeżeli chodzi o niskie temperatury — polski Kodeks Pracy jest to wyraźnie określone. Pomimo coraz wyższych temperatur na zewnątrz latem, wskazany jest jedynie górny pułap °C, w przypadku osób młodocianych oraz kobiet w […]

Pomiary pyłów drewna i krystalicznej krzemionki

Drogi pracodawco przypominamy, że w zależności od wyników wcześniejszych pomiarów, spoczywa na Tobie obowiązek wykonywania  pomiarów pyłów drewna (frakcja wdychalna) i krystalicznej krzemionki (frakcja respirabilna) nie rzadziej niż co  3 lub co 6 miesięcy. Źródło:  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z 24 stycznia 2020 r. (zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych […]