Pomiary pyłów drewna i krystalicznej krzemionki

Drogi pracodawco przypominamy, że w zależności od wyników wcześniejszych pomiarów, spoczywa na Tobie obowiązek wykonywania  pomiarów pyłów drewna (frakcja wdychalna) i krystalicznej krzemionki (frakcja respirabilna) nie rzadziej niż co  3 lub co 6 miesięcy. Źródło:  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z 24 stycznia 2020 r. (zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych […]

Podstawy prawne dotyczące aktualnych zasad i ograniczeń funkcjonowania w czasie pandemii COVID-19

Podstawy prawne dotyczące aktualnych zasad i ograniczeń funkcjonowania w czasie pandemiiCOVID-19: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii: https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2021000009101.pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i […]